La columna vertebral no només és l’estructura més important del cos, capaç de donar sosteniment i flexibilitat, sinó que allotja en el seu interior el sistema de comunicació més complex i espectacular de la natura: EL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL.

És l’únic responsable d’enviar i rebre des de i fins el cervell els impulsos nerviosos necessaris per coordinar la gran varietat de processos que sostenen la vida, i per aquest motiu tenir cura de la seva eficiència és clau per mantenir i potenciar la nostra salut en general, ja que afecta radicalment a tots els òrgans del cos.

Informa’t sobre els nostres serveis quiropràctics a Vilanova: Contácta’ns

Què Busquem

El quiropràctic revisa la columna vertebral a la recerca de desajustaments vertebrals o SUBLUXACIONS. Una SUBLUXACIÓ es dóna quan una o més vèrtebres perden la seva alineació o presenten un funcionament anormal, aquesta pèrdua de moviment o posició natural afecta o perjudica el flux dels senyals nerviosos que són vitals per al correcte desenvolupament de totes les nostres funcions.

L’Ajustament

El Quiropràctic corregirà aquestes subluxacions a través de l’ajustament, aquest s’aplica sobre les vèrtebres que el Quiropràctic haurà detectat a través de les seves proves quiropràctiques. L’ajustament de la columna vertebral és un impuls manual precís i específic utilitzat per ajudar el cos a corregir la interferència nerviosa.

Què pots esperar d’un quiropràctic?

En aquest vídeo Emmanuel Oertli ens explica quina és la finalitat de la seva feina com a quiropràctic i el que podeu esperar si veniu a la seva consulta a Vilanova i la Geltrú. En les seves explicacions destaca que la seva feina no consisteix únicament en treure el dolor a través dels ajustaments quiropràctics. Que hi ha altres objectius que són claus…